Testa din nätverkskapacitet

Speedtest är ett snabbt och enkelt sätt att testa bandbredden och fördröjningen för din nätverksanslutning. Speedtest mäter din nätverkskapacitet i realtid med riktig trafik och ger dig resultat och grafer live.

Tips: För tekniska detaljer om hur testet genomförs se nedan.

-
-
-
-

This test will measure the network performance between you and the selected server. It will take about seconds to complete.

© 2007-2024 All Rights Reserved.